A szlovákiai magyarok történetének Digitális Levéltára

A Digitális Levéltár projektje során 2016-ban közel 20 ezer oldalnyi forrást tártunk fel, digitalizáltunk és láttunk el szükséges metaadatokkal.

Bár közhely s nem is teljesen valós, ám mégis van benne igazság, hogy a szlovákiai magyar közösség immár közel 100 éves története feltáratlan. A feltáratlanság egyik oka azonban minden bizonnyal az, hogy nem ismerjük a múltunk forrásait.

A Fórum Kisebbségkutató Intézet Digitális Levéltár projektje ezen kíván változtatni, s olyan dokumentumokat kíván közkinccsé tenni, amelyek nélkülözhetetlenek saját múltunk megismeréséhez: elsősorban levéltári forrásokat, kéziratos szövegeket, visszaemlékezéseket, amelyekből a szlovákiai magyar múlt egy-egy mozzanata bontakozik ki. A Digitális levéltár projektje így szoros összefüggésben van más hasonló tevékenységünkkel, különösen a szlovákiai magyar sajtóterméke digitalizálásával, amely során elérhetővé tettük az Új Szó teljes anyagát 1948-tól napjainkig, a Hét c. folyóirat összes példányát és a két háború közötti időszak legfontosabb csehszlovákiai magyar sajtótermékét, a Prágai Magyra Hírlapot is.

A Digitális Levéltárban kétféle módon közöljük a dokumentumokat. Azokban az esetekben ahol ezt szerzői jogok és más adatvédelmi okok nem akadályozzák, a dokumentumot teljes egészében nyilvánosságra hozzuk. Más esetekben (különösen a levéltári források egy részénél) csupán az általunk digitalizált forrásdokumentumok jegyzékét tesszük nyilvánossá, a dokumentumokat viszont nem. Ám azokat az érdeklődők egy regisztráció és külön jelszó igénylése által így is megtekinthetik.

A Digitális levéltárunk célja kettős: egyrészt a kutatóknak kívánunk segíteni, akiknek ezentúl nem feltétlenül kell prágai vagy pesti levéltári dobozok tucatjait feltúrniuk egy-egy fontos dokumentum miatt, de eléri azokat online is. Másrészt mindazok számára kívánunk eddig nem létező betekintést nyújtani múltunk mélyére, akik az átlagostól jobban érdeklődnek ez iránt.

A Digitális levéltár projektjét a Közép-európai Alapítvány (Central European Foundation – CEF) támogatta.

1 88 89 90
897 találat

Zsidó nemzetiségű személyek – bizonylatok a nemzeti, állami és a népi-demokratikus megbízhatóságukról

Részletek

Eredeti cím: Osoby židovskej národnosti – vydávanie osvedčení o národnej štátnej a ľudovodemokratickej spoľahlivosti

KategóriaDigitális Levéltár / A málenkij robottal kapcsolatos iratanyag
CímkeZsidó / etnikai elv / jogfosztás / megbízhatósági igazolás
Év1946
IDDL_SNA_PV_0081
Levéltári forrásSNA Bratislava
FondPV-NV.
Doboz462. doboz
Iratszám3865/1-II/1-1946
Irat keletkezés dátuma1946-03-23
Oldalak száma2
Rövid URL
ID8355
Módosítás dátuma2016. szeptember 13.

1 88 89 90
897 találat